lengoc_nguyenduc 5/16/2024 12:32:44 AM

Em hãy miêu tả bức tranh mà cô giáo tạo lên từ những tờ giấy màu