nguyenhoainhutnam 6/11/2024 12:36:42 AM

Giả định em đang có 200.000 đồng, hãy đưa ra phương án chi tiêu của mình và giải thích vì sao em lựa chọn như vậy.